Spring naar hoofd-inhoud

PvdA-Eurodelegatie voor totaal verbod handel in zeehondenproducten

In Europa moet de handel in producten gemaakt van zeehonden verboden worden. Daar heeft het Europees Parlement 9 maart 2009 mee ingestemd. Jaarlijks worden er bij de jacht op zeehonden ongeveer 900.000 zeehonden gedood. Vooral de grootschalige jacht in Canada is velen al jaren een doorn in het oog.

Pvda-europarlementarier Jan Cremers: "De jacht op zeehonden is niet alleen gruwelijk maar ook totaal nutteloos. We kunnen heel goed zonder zeehondenbont". Eerder werd ook al de handel in honden en kattenbont in de EU verboden. In Nederland bestaat sinds 2007 al een verbod op deze zeehondenproducten, nu is het ook de bedoeling om de handel in heel Europa te verbieden. "Wij hier in Europa kunnen natuurlijk niet de Canadezen verbieden om op hun zeehonden te jagen, maar het minste wat we kunnen doen is onze grenzen voor de handel in zeehondenproducten sluiten", aldus Cremers.

Een groot deel van de opbrengsten van de jacht in Canada wordt gehaald uit de export naar de EU. Oorspronkelijk wilde de Europese Commissie een uitzondering maken voor producten van dieren die op een fatsoenlijke wijze waren gedood. "Zo´n uitzonderingsclausule maakt het hele voorstel ongeloofwaardig, want hoe en wie controleert zoiets", aldus Cremers. De voorstellen van Jan Cremers om deze maas in de wet te dichten, werden breed ondersteund.

Tijdens de jaarlijkse jacht op zeehonden in Canada, die meestal maar ongeveer 10 dagen duurt, worden circa 300.000 dieren gedood. "Het is alom bekend dat de controle op deze commerciele jacht nagenoeg afwezig is", zegt Cremers. Veel dierenrechtenorganisaties zijn uitermate kritisch over de onwil van de Canadese overheid om toezicht te houden op de jacht.

Wel stemde het Europese Parlement in met een kleine uitzondering op het verbod. De zogeheten Inuit (Eskimo)-gemeenschappen kunnen onder zeer strikte voorwaarden, hun zeehondenproducten nog wel aanbieden aan de EU. Dit om te voorkomen dat zij niet langer in hun levensonderhoud zouden kunnen voorzien.