Spring naar hoofd-inhoud

Provincies gaan voor gebiedsgerichte aanpak Waddenkust

De Waddenzee-provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen gaan voor een gebiedsgerichte aanpak voor de Waddenkust als het gaat om toerisme en recreatie.

Dat is essentieel voor de ontwikkeling van de waddenkust als Unesco Werelderfgoed. Met deze benadering moet de waddenkust beter zichtbaar en beleefbaar worden. Dit staat in het uitvoeringskader Waddenkust.

Basis voor dit kader is de Waddenvisie ‘Wadden van allure’. Deze is in 2013 door de drie provincies vastgesteld. In deze Waddenvisie staat dat de drie provincies de natuurlijke kwaliteiten van het Waddengebied willen behouden en versterken en willen bijdragen aan een duurzame economische ontwikkeling.

De kernkwaliteiten en identiteit van de Waddenkust vormen  het vertrekpunt voor een verdere toeristische ontwikkeling en optimalisatie van de beleving van dit gebied. De Waddenprovincies willen met het uitvoeringskader Waddenkust gebiedspartijen stimuleren en faciliteren om projecten te ontwikkelen die daar aan bijdragen. Daarnaast draagt het ook bij aan de versterking van de regionale economie, werkgelegenheid, verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, beleefbaarheid en toegankelijkheid van de Waddenkust. Dit wordt gedaan in samenwerking met een recreatief-toeristische sector die sterk is, kwaliteit heeft en geloofwaardig is. Daarbij horen in het gebied passende voorzieningen, met een goede naamsbekendheid en economisch vitaliteit. Er ontstaan zo aansprekende gebieden met hoge bezoekersaantallen. Zo wordt de waddenkust op de kaart gezet en wordt een economische impuls gegeven aan de regio.

In Noord-Holland gaat het om Den Helder, Wieringen en de Wieringermeer, Den Oever en de Afsluitdijk. Den Helder is een vesting- en marinestad met historisch en innovatief karakter omringd door karakteristiek nollenlandschap. Wieringen en de Wieringermeer met het contrast tussen het Waddeneiland Wieringen met zijn verborgen schatten en de Wieringermeer met grootschalige agrarische productie, gemarkeerd door de Wierdijk. Den Oever is een historische vissersplaats met jachthaven als toegang naar de Waddenzee. De Afsluitdijk is een icoon waar historie en innovatie gecombineerd zijn en is de schakel tussen de Waddenkust en tussen zoet (IJsselmeer) en zout (Waddenzee).