Spring naar hoofd-inhoud

Provincie trekt beurs voor waddengebied

LEEUWARDEN - De provincie steekt 493.000 euro in vier projecten in het waddengebied. Het geld is een aanvulling op de miljoenen die minister Jacqueline Cramer eind mei beschikbaar stelde uit het Waddenfonds.

Voor herstel van mosselbanken komt 150.000 euro provinciaal geld bovenop de 5,38 miljoen euro uit het Waddenfonds. Onderzoek naar verduurzaming van de garnalenvisserij is goed voor 7888 euro provinciegeld en 433.000 euro rijksgeld.

Op Terschelling wordt onderzocht hoe duurzaam energie opgewekt kan worden met gloeiend heet water diep uit de bodem (geothermie). Daarnaast krijgt het Centrum voor Natuur en Landschap led-verlichting. De provincie betaalt voor beide plannen samen 163.000 euro, 30 procent van de totaalkosten.

Zorgcentrum De Stilen op het eiland kan 172.000 euro tegemoet zien, bovenop de Waddenfondsbijdrage van 230.000 euro. De klimaatneutrale nieuwbouw krijgt driedubbel glas, zonnecollectoren en led-verlichting. Eerder ontving de Waddenacademie al 5 miljoen van het rijk en 450.000 euro van de provincie.

Lees meer over het Waddenfonds