Spring naar hoofd-inhoud

'Provincie let niet op schade aan natuur'

GRONINGEN / ASSEN - Rekenkamer kijkt kritisch naar toeristische ontwikkeling. De provincies Groningen en Friesland stappen bij toeristische- en recreatieve ontwikkelingen soms te gemakkelijk over mogelijke schade aan natuur en landschap heen.

Volgens de Noordelijke Rekenkamer worden ecologische gevolgen pas in kaart gebracht nadat het principebesluit al is genomen. "Zo ontstaan politiek- bestuurlijk voldongen feiten, die een objectieve afweging van tegenstrijdige belangen in de weg kunnen staan", aldus de rekenkamer. "In andere gevallen laat de provincie Groningen ecologisch onderzoek zelfs achterwege."

De Noordelijke Rekenkamer zette op een rij hoe provincies omgaan met initiatieven van ondernemers. Niet altijd volgens het boekje, concluderen de rekenmeesters. Bij de aanleg van de vaarweg Beertsterdiep- Oldambtmeer werd vastgesteld dat er schade zou kunnen optreden aan flora en fauna. Maar nader onderzoek kwam er niet. In het plan voor de verlenging van het Pieterpad van Pieterburen naar de Waddenkust stond dat de aanleg geen negatieve effecten zou hebben voor het waddengebied. Aan die beoordeling lag geen ecologisch onderzoek ten grondslag. De Groninger gedeputeerde Hans Gerritsen vindt niet dat het provinciebestuur ernstig tekort schiet. "De afweging of een ontwikkeling schadelijk is voor de natuur maken wij in het begin. Dat gebeurt als we de planologische consequenties onderzoeken. De economische belangen en de belangen van natuur en landschap zijn wel degelijk gewogen", vindt Gerritsen. Wel vindt hij het tijd de economische resultaten te meten.

'Niet mee bemoeien'
Het Groninger VVD-statenlid Henri Kruithof vindt het onderzoek maar niks. "Afweging van economische en ecologische belangen is een zaak van provinciale staten en niet van de Noordelijke Rekenkamer. Als de politiek een bepaalde ontwikkeling wenst in een ecologisch zeer kwetsbaar gebied en daar een hoge prijs voor wil betalen, is dat haar zaak. Politieke partijen kunnen heel verschillend denken over nut, noodzaak en het gewenste rendement. Ik begin het zat te worden dat de rekenkamer steeds op onze stoel gaat zitten. Het moet zich niet met dit soort zaken bemoeien."