Spring naar hoofd-inhoud

Provincie Groningen blij met streep door gasopslag Pieterburen

Vrijdag 16 maart informeerde het Franse Energiebedrijf EDF Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen dat zij stopt met haar initiatief voor de te bouwen aardgasopslag bij Pieterburen. De provincie is tevreden, zij is geen voorstander van grootschalige bedrijven in het gave landschap rond Pieterburen waar toerisme en recreatie een belangrijke economische bedrijfstak vormen (onder andere met het startpunt van het Pieterpad en wadlooptochten).

EDF kondigde twee jaar geleden aan gas te willen gaan opslaan in de zoutkoepel onder Pieterburen. Onder de bevolking bleek weinig draadvlak te bestaan voor dit project. EDF heeft nu om commerciële redenen een afweging gemaakt tussen haar behoefte tot gasopslag in Europa, haar projecten en de daarmee gepaard gaande investeringen. Daarbij is het project in Pieterburen afgevallen.

De provincie Groningen ziet wel degelijk het belang van gasopslag om bij pieken in de energievraag de levering van gas te kunnen borgen, maar ziet dit liever geconcentreerd in de nabijheid van bestaande industrie- en bedrijventerreinen.

EDF heeft haar gasstrategie in Noordwest-Europa onlangs geëvalueerd en de plannen met betrekking tot haar project in Pieterburen herzien. Zij heeft besloten te stoppen met haar onderzoek naar de haalbaarheid van gasopslag in de zoutlaag bij Pieterburen. Als gevolg hiervan zal EDF niet doorgaan met de proefboringen, zij heeft aangegeven geen gebruik te zullen maken van de door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie verstrekte vergunning. EDF heeft eind 2011 overeenkomst(en) voor de lange termijn gesloten met gasopslag-exploitant(en) die zijn aangesloten op het Nederlandse gasnetwerk. Hiermee heeft EDF een groot deel van haar behoefte tot gasopslag in Europa zeker gesteld.