Spring naar hoofd-inhoud

Provincie Fryslan stelt subsidie beschikbaar voor project C2C Islands

Provincie Fryslân stelt 110.000 Euro subsidie beschikbaar voor het delen van kennis over het project C2C Islands.

Dit project heeft als doel om zo duurzaam mogelijk met water, energie en materialen om te gaan. Met de Waddeneilanden als voorbeeldgebied. Vanwege de grote wereldwijde belangstelling voor dit project stelt de provincie subsidie beschikbaar voor het ontwikkelen van promotiemateriaal en een virtueel huis van de toekomst en het houden van een innovatieconferentie in 2012. De totale kosten voor het project zijn 400.000 Euro.

Lees meer over Cradle2Cradle Islands in Duurzame Wadden.