Spring naar hoofd-inhoud

Provincie bekijkt zoutwinning

De provincie Friesland gaat nog eens goed kijken naar de gevolgen van gaswinning voor de natuur op het Wad, zo zei gedeputeerde Sietske Poepjes.

Ze doet dat naar aanleiding van nieuw onderzoek van het Koninklijk Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) in opdracht van Natuurmonumenten en de Waddenvereniging. Daaruit blijkt dat de bodemdaling door de zoutwinning onder het westelijke deel van het Wad grote gevolgen heeft voor met name kanoeten en bergeenden. Maandag is het rapport aangeboden aan de Tweede Kamer.

Het rijk moet nog toestemming verlenen voor de zoutwinning.