Spring naar hoofd-inhoud

Protest tegen lozing Duits zout in de Eems

Groningen - Twee Duitse energiebedrijven willen tonnen zout in de rivier de Eems lozen. Rijkswaterstaat en de Waddenvereniging zijn bang dat hierdoor het planten- en dierenleven in de Eems-Dollard in gevaar komt.

De Duitse bedrijven zijn van plan ondergrondse zoutkoepels langs de rivier de Eems in Duitsland voor de opslag van gas te gebruiken. "Maar dan moeten eerst tonnen zout worden verwijderd", zegt Arjen Bosch, directeur scheepvaart en water van Rijkswaterstaat. "Dat zout willen ze in de rivier lozen." De Eems mondt via de Dollard en de Waddenzee uiteindelijk uit in de Noordzee. Rijkswaterstaat heeft bezwaar gemaakt tegen de plannen. Bosch: "Als dit gebeurt, wordt het water in de Eems-Dollard een stuk zouter. Het zoutgehalte van het water bij Nieuw Statenzijl (gemeente Reiderland) stijgt zelfs met 20 procent. Hierdoor kan bijvoorbeeld de vegetatie ernstige schade oplopen. Ook is niet onderzocht wat de gevolgen zijn voor de vissen daar." Rijkswaterstaat krijgt steun van de Waddenvereniging. "De rivier de Eems is er al slecht aan toe", zegt directeur Hidde van Kersen. "Door het vele baggeren drijft er veel slib aan de oppervlakte. Hierdoor is het water troebel en arm aan zuurstof en hebben grotere dieren te weinig voedsel. Als dit plan wordt uitgevoerd, wordt de rivier nog extra belast. De zoutlozing zal bovendien gevolgen voor de Waddenzee hebben." De Duitse deelstaat Niedersachsen, waar de zoutkoepels zijn gevestigd, voelt ook weinig voor dit voornemen. Bosch: "Dit betekent niet dat de plannen niet doorgaan. Maar de bedrijven moeten in ieder geval met een betere onderbouwing komen."