Spring naar hoofd-inhoud

Protest tegen afsluiten deel Boschplaat

TERSCHELLING - De gemeente Terschelling is niet gediend van het voornemen van het ministerie van natuur om 's zomers een deel van de Boschplaat voor publiek af te sluiten.

"We zullen ons ongenoegen kenbaar maken’", zei wethouder Iemke van Zwol deze week tijdens de raadsvergadering. Volgens haar zijn uit de toeristensector ook diverse protesten binnengekomen, onder meer van de ANWB.  
LNV-Noord stelt jaarlijks de zogenoemde artikel-20 gebieden vast, in het kader van de Natuurbeschermingswet. Deze zijn belangrijk als broed- of rustgebied voor vogels en als werp- en zoogplek voor zeehonden. Het gaat om zandplaten in de Waddenzee en stroken kwelder aan de zuidoostkant van de eilanden. Ze kunnen voor een bepaalde tijd worden afgesloten. De gebieden staan aangegeven op de zeekaarten, zodat watersporters weten welke plaatsen taboe zijn om te ankeren of droog te vallen. Voor het komende jaar zijn diverse nieuwe aangewezen. Van de Boschplaat zijn al een aantal jaren twee delen afgesloten. Via een corridor konden wandelaars van het wad ongehinderd naar het strand en omgekeerd. Als LNV zijn zin krijgt, gaat straks een aaneengesloten gebied op slot, waardoor het bij toeristen gewaardeerde wandelrondje Oost-Terschelling taboe is. Ook voor Staatsbosbeheer gaat deze maatregel te ver. "Het is voor ons een harde voorwaarde dat de corridor openblijft", zegt beleidsmedewerker Freek Zwart. "Een rondwandeling is voor ons heilig." Kees Tilma van Rijkswaterstaat wil LNV wijzen op de veiligheidsaspecten voor de scheepvaart die in het geding kunnen komen. "Het kan een onrustig gebied zijn en dan is het goed dat schepen halverwege het traject West-Terschelling/ Ameland een beschutte ankerplek kunnen zoeken."Tilma wil ook de voorgenomen afsluiting bij de oostpunt van Schiermonnikoog ter discussie stellen. Volgens LNV zijn de maatregelen genomen op basis van de evaluatie van het droogvallen en de geconstateerde verstoringen. Het ministerie praat er nog over met de toeristische sector.