Spring naar hoofd-inhoud

Pronk hekelt draai Kamer waddengas

DEN HAAG

Volgens voormalig milieuminister Pronk maakt de Tweede Kamer zich ongeloofwaardig als ze instemt met extra gaswinning onder de Waddenzee.

 

Volgens hem ontbreekt de garantie dat er geen blijvende schade optreedt. Dit was wel een eis die de Kamer in 1999 stelde om toestemming te kunnen geven.

In 1999 sprak het kabinet met de Kamer af dat er, om tot een positief oordeel te kunnen komen. eerst meer onderzoek nodig is. Alleen de VVD was hier toen tegen. Voor dit onderzoek is nooit opdracht gedaan, laat staan dat er nieuwe gegevens zijn, zegt Pronk.

Het CDA heeft, nu de Adviesgroep Waddenzeebeleid stelt dat gaswinning moet kunnen, al een draai gemaakt en helpt de VVD en LPF aan een meerderheid die voor de gaswinning is.

Vandaag heeft D66 in Heerenveen een bijeenkomst over wel of geen gas winnen. Pronk snapt niet dat partijen zo eenvoudig hun mening bijstellen. De verwachting is dat ook het kabinet volgende maand positief adviseert over winning van het waddengas.