Spring naar hoofd-inhoud

Projectbureau Streekwerk Friese Waddeneilanden verhuisd

Het projectbureau Streekwerk Friese Waddeneilanden, voorheen Plattelânsprojekten, is verhuisd van het voormalige stadhuis in Franeker naar Harlingen.

Streekwerk Friese Waddeneilanden is met ingang van 1 oktober gevestigd aan de Waddenpromenade 1 in het pand van de gemeente Harlingen. Samen met het bureau De Waddeneilanden (voorheen VAST) vormen zij een streekhuis waar ook flexplekken mogelijk zijn voor de partnerorganisaties binnen de streekagenda Waddeneilanden.

Streekwerk Waddeneilanden is een initiatief van de gemeenten Vlieland,Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog, Wetterskip Fryslân en Provincie Fryslân. Alle partijen werken via de streekagenda samen aan projecten op het gebied van economie, toerisme en recreatie, leefbaarheid, voorzieningen en mobiliteit, duurzaamheid, de cultuurhistorie en het unieke landschap van de Waddeneilanden. Met als doel: de eilanden bruisend en toekomstbestendig houden zodat mensen er goed kunnen leven en werken. Inwoners en organisaties kunnen bij het bureau terecht voor vragen over subsidies en voor informatie over het uitvoeringsprogramma binnen de streekagenda.

Op woensdag 10 december van 14.00-16.00 uur wordt het streekhuis feestelijk geopend. Het nieuwe adres:

Streekwerk Friese Waddeneilanden

Waddenpromenade 1, 8861 NT Harlingen

Postbus 100

8860 AC Harlingen

058-2925812

Hier kunt u de Streekagenda Friese Waddeneilanden downloaden.