Spring naar hoofd-inhoud

Project Waddenglas mislukt: verlies van ruim 1,2 miljoen

Een verlies van dik 1,2 miljoen euro en hectares niet ontwikkelde bedrijventerreinen. Het Waddenglas project is mislukt.

De gemeente Franekeradeel, de Dienst Landelijk Gebied en de provincie hadden de ambitie om bij Sexbierum 200 hectare glastuinbouw te ontwikkelen. Maar de tuinbouwers die die kassen moesten bouwen zijn er nooit gekomen.

Het hele project heeft één ondernemer bereikt: Hartman. Maar die is al in Sexbierum gevestigd. De drie partijen houden niet helemaal op met het project. Er is nog 50 hectare waar ze graag kassen op willen hebben.

De hoop is dat Hartman nog verder uitbreidt en dat er mogelijk nog nieuwe ondernemers naar het gebied komen.

Volgens wethouder Caroline de Pee van Franekeradeel zijn er verschillende oorzaken voor het mislukken van het project. Er was concurrentie van Berlikum, de economische crisis en het project was mogelijk te ambitieus.