Spring naar hoofd-inhoud

'Politieke' wijziging in statuten wadvaarders

HARLINGEN - Wadvaren is onlosmakelijk verbonden met droogvallen, vindt de vereniging Wadvaarders.

Het ministerie van LNV zag dit afgelopen jaar anders en vond dat de club geen belanghebbende is in zaken die het Wad aangaan. Een bezwaar van de vereniging tegen het plan van Staatsbosbeheer om een gebied rond de Boschplaat af te sluiten, werd 'niet-ontvankelijk' verklaard. Om dit in de toekomst te voorkomen, verruimde de vereniging zaterdag haar doelstelling.
In de statuten stond dat de vereniging ,,zich de beoefening en de bevordering van vrije en verantwoorde pleziervaart op de Wadden ten doel stelt''. Deze tekst bleek niet ruim genoeg. Ook wadlopers die bezwaar maken, zijn alleen 'gebruikers van het Wad, maar daarmee nog geen belanghebbenden', volgens de Raad van State.

De Wadvaarders vinden dat zij wel voldoende belangen vertegenwoordigen en om dit duidelijk te maken veranderen zij doelstelling in hun statuten in: ,,de beoefening en bevordering van vrije en verantwoorde recreatie op en vanaf schepen in het Waddengebied, zowel op het water, op droogvallende gedeelten, als op land.''

Dat het ministerie de club niet als gesprekspartner accepteert ,,zal ons niet weer overkomen'', zei voorzitter Maarten Snel. Tegen de verklaring van het ministerie loopt nog een procedure bij de Raad van State.

,,Als we ons oude logo hadden laten zien, dat hadden ze gelijk geweten dat bij Wadvaren ook droogvallen hoort'', merkte iemand op. In deze tekening ligt een platbodem voor anker op een zandplaat. In het nieuwe logo moet die ankerketting er wel weer bij op, zo was het commentaar.

Om ook in vergaderingen van terreinbeheerders als SBB mee te kunnen praten, stelde Menno Buiskool voor een stukje waddenbodem te kopen. ,,Dan zijn we grondbezitter en kunnen ze niet om ons heen.'' Een commissie zal dit plan onderzoeken.