Spring naar hoofd-inhoud

Plan nieuw bezoekerscentrum Schiermonnikoog (Promenade) sneuvelt in de gemeenteraad

Het bestuur van Stichting de Promenade is uitermate teleurgesteld na het besluit van de gemeenteraad van Schiermonnikoog om geen garantstelling af te geven voor een lening.

Deze garantstelling, gevraagd door Stichting de Promenade, was nodig om de komst van het nieuwe multifunctionele centrum op het eiland mogelijk te maken. De Vereniging Natuurmonumenten en een groep eilander ondernemers hebben zich op verzoek van de raad de afgelopen maand bereid getoond om de financiële risico’s van de garantstelling voor de gemeente af te dekken. Desondanks blijft een meerderheid van de fracties van Ons Belang en DS10, die een meerderheid in de raad vormen, tegen het verstrekken van de garantstelling. Door dit besluit kan het project, na ruim 10 jaar voorbereidingstijd en na het besteden van ruim € 1.500.000,- voorbereidingskosten, niet worden gerealiseerd.

Stichting de Promenade, die de samenwerkende partijen in de Promenade vertegenwoordigd, zal de komende dagen in overleg treden met de subsidieverstrekkers, waaronder Waddenfonds en Provincie Fryslân) om de afwikkeling van het project te bespreken, zodat de Stichting op korte termijn kan worden opgeheven.