Spring naar hoofd-inhoud

Plan Holwerd aan Zee doorontwikkeld

HOLWERD - Afgelopen jaar is de slagingskans van het project Holwerd aan Zee onderzocht. Zo is er gekeken naar de kansen voor recreatie en natuur. Maar ook naar de effecten van een spoelmeer op de vaargeul Holwerd-Ameland. Deze effecten zijn minder groot dan gedacht.

Daarom besloot de stuurgroep Holwerd aan Zee op 6 december om naar een doorontwikkeling van dit project te kijken. Dit richt zich op de kansen voor recreatie en natuur. Het aangepaste plan houdt vast aan de oorspronkelijke doelstelling. Leefbaarheid en werkgelegenheid in en rondom Holwerd blijft daarbij het uitgangspunt.

Volledig artikel op website RTV Noordoost-Friesland