Spring naar hoofd-inhoud

Pessimisme over regio langs Wad

LEEUWARDEN

De Waddenregio krijgt het zwaar in het Europa van de toekomst. Het Nederlandse, Duitse en Deense gebied tussen Den Helder en Esbjerg gaat een langdurige periode tegemoet van lagere economische groei dan gemiddeld in deze landen. Dit concludeert het gerenommeerde internationale onderzoeksbureau Prognos.

In een sociaal- economische analyse van de Waddenregio wordt gewezen op een afnemende bevolking, nu met 3,7 miljoen inwoners nog 1 procent van de Europese Unie. Voortgaande daling van het geboortecijfer en een snelle vergrijzing zullen leiden tot een "kolossale demografische verschuiving", met een "enorme maatschappelijke en economische uitwerking".

 

Volgens de onderzoekers zullen er in de toekomst waarschijnlijk alleen in de dienstensector nog nieuwe banen worden gecreeerd, maar ook deze sector zal aan structurele verandering worden blootgesteld. Het rapport dat in opdracht van het Waddenforum is opgesteld, zal morgen door voorzitter Ed Nijpels worden gepresenteerd.

 

De verwachting is dat de bevolking van de Waddenregio's rond 2020 zal zijn geslonken tot iets onder het niveau van 1995, wat vooral onder de plattelandsbevolking merkbaar zal zijn. In de plattelandsgebieden met weinig inwoners is vooral de infrastructuur een groot probleem. Er wordt te weinig gebruik gemaakt van wegen en spoorwegen, waardoor de kosten erg hoog zijn.

 

Nederland doet het, in vergelijking met Duitsland en Denemarken, iets beter. De verwachting is dan ook dat een eventuele groei eerder zichtbaar zal zijn in Noord-Nederland dan in de andere Waddenregio's, met name dankzij de sterke positie van de universiteitsstad Groningen.