Spring naar hoofd-inhoud

Pauzestand plannen Zuiderzeelijn en Wad

DEN HAAG

De val van het kabinet-Balkenende leidt er toe dat de onduidelijkheid over de Zuiderzeelijn en het Waddenbeleid blijft voortduren.

De VVD- en CDA-bewindslieden zullen nog begrotingen voor het komende jaar willen opstellen, maar andere belangrijke beslissingen zijn niet te verwachten. Na de val handelt de regeringsploeg de lopende zaken af.
De Zuiderzeelijn, de planologische kernbeslissing (pkb) voor de Waddenzee, het Waddenfonds en de verhuizing van de SAR-helikopters zijn onderwerpen die al snel als te politiek gevoelig gelden. De pkb, die het nieuwe waddenbeleid omvat, is al eerder in het zicht van de haven gestrand. In maart 2002 was de pkb bijna klaar toen het tweede kabinet-Kok viel. Nu is de aangepaste versie het stadium van afronding genaderd.

Over het Waddenfonds heeft PvdA'er Diederik Samsom al laten weten dat hij dit anders dan het kabinet niet met gasbaten wil vullen maar uit de algemene middelen. Ook moet er geen €800 miljoen in maar €1,3 miljard. De extra gaswinning onder de Waddenzee is niet meer te keren. De vergunningprocedure is al te ver gevorderd.