Spring naar hoofd-inhoud

Paniek om natuuruitspraak

LEEUWARDEN - Een uitspraak van de Raad van State zet plannen in Natura 2000-gebieden mogelijk volledig op slot.

Het rechtscollege vernietigde vorige week de milieuvergunning van een boer bij het Brabantse De Peel omdat hij de natuur teveel schade zou berokkenen. Die uitleg van wat wel en niet mag betekent dat er straks praktisch niets meer mag in de Europese natuurgebieden, vreest CDA-kamerlid Ger Koopmans. Hij heeft een spoeddebat aangevraagd.

Bijzonder is dat het in dit geval gaat om een boer die al lang op deze plek zit. "Als bestaand gebruik in twijfel wordt getrokken, ontstaat een volstrekt onmogelijke situatie", aldus Jack Luiten van boerenorganisatie LTO. De uitspraak kan grote gevolgen hebben voor boeren, maar ook voor bijvoorbeeld de aanleg van wegen, zegt Koopmans.

Meer informatie over natura 2000 in relatie tot het waddengebied