Spring naar hoofd-inhoud

Oude Groninger Kerken 'recessie-proof'

Groningen - Vol optimisme sluit de jubilerende Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) het jaar af waarin zij haar veertigste verjaardag heeft gevierd.

Hoewel directeur Peter Breukink in de eerste helft van 2009 vreesde dat het aantal donateurs onder druk van de recessie zou teruglopen, is de achterban van de organisatie die zich inzet voor behoud van de monumentale kerken juist gegroeid. Ook overheden, fondsen en bedrijven bleven de SOGK onverminderd steunen.
'In de eerste helft van het jaar hield ik mijn hart vast. Maar het behoud van de oude kerken van Groningen vinden mensen blijkbaar heel belangrijk', zegt Breukink.

De kerkenstichting rust niet op haar lauweren. In 2010 worden diverse orgelrestauraties begonnen of afgemaakt. Onder meer instrumenten in Zuurdijk en Zuidwolde worden in oude luister hersteld. Verder moet de restauratie van het orgel in de Der Aa-kerk in Groningen aan het eind van het jaar voor een belangrijk deel gereed zijn. Centraal bij de activiteiten van de SOGK staat in 2010 het project Landmerken. Daarbij wordt gewerkt aan acht 'ensembles' van kerk, kerkhof en toren langs de Groninger waddenkust. Het gaat hierbij niet alleen om instandhouding en verbetering, maar ook om het stimuleren van het bezoek aan en het gebruik van deze monumenten. Bij de uitvoering van Landmerken werkt de SOGK samen met de Stichting Landschapsbeheer Groningen. Het Waddenfonds steunt het project met 1,2 miljoen euro. Ook de provincie en de waddengemeenten betalen mee.