Spring naar hoofd-inhoud

Opinie: Hebben we de sleutel tot dynamisch natuurbeheer van de Waddenzee?

De natuur in de Waddenzee is constant in beweging: stranden en duinen stuiven, eilandkoppen bewegen, eilanden ‘wandelen’ en geulen meanderen vrij door een landschap van zand- en slikplaten. Hoe houd je met die uitdaging de natuurlijke ontwikkeling in de gaten als beheerder?