Spring naar hoofd-inhoud

Opinie: ‘Blijver’ op Waddeneilanden is relatief welvarend

Berichten over ‘versylting’ en woningnood wijzen op verregaande gentrificatie op de Waddeneilanden. In dat geval zouden, net als in veel historische binnensteden of op het Duitse eiland Sylt, mensen met een krappere beurs worden verdrongen door de rijken. Is dat ook echt wat er speelt?

Vooropgesteld: de Waddeneilanden zijn een aantrekkelijke bestemming voor toeristen. Dat heeft ze vanaf midden jaren zestig veel welvaart gebracht en is welbeschouwd de reddingboei geweest die hen voor de sociaaleconomische ondergang heeft behoed. Weinigen realiseren zich immers nog hoelang de eilander economieën daarvóór leden onder stagnatie en krimp, waarbij Texel er overigens veruit het beste af kwam.

Volledig artikel op website Friesch Dagblad