Spring naar hoofd-inhoud

Open Afsluitdijk redt IJsselmeer

ENKHUIZEN - De Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer (VBIJ) wil gaten in de Afsluitdijk aanbrengen waardoor zout Waddenzeewater permanent het zoete IJsselmeer in kan stromen.

De stichting wil zo de natuurlijke kwaliteit van het IJsselmeer verbeteren.
Het gaat niet goed met het IJsselmeer, aldus VBIJ-voorzitter Jacob van Olst. De visstand holt achteruit, het aantal watervogels neemt af en de kwaliteit van het water wordt minder.De stichting pleit voor trechtervormige gaten in de dijk die bij zeer hoog water afsluitbaar zijn. Het IJsselmeer wordt daardoor deels brak en er ontstaat getijdenwerking. Het bodemleven in zowel het IJsselmeer als de Waddenzee zal rijker worden.

De driehoeksmossel, de voornaamste voedselbron van de duikeend, kan weer overleven. Bovendien is brak water de ideale kraamkamer voor onder andere de aal, bot, spiering en geep. Kortom, herstel van een deel van het natuurlijke evenwicht dat er was toen het IJsselmeer nog Zuiderzee heette.

VBIJ presenteerde gisteren haar langetermijnvisie tijdens een symposium wegens het 75- jarig bestaan van de Afsluitdijk. De VBIJ-voorzitter zou de dijk het liefst helemaal weg halen, maar beseft dat dit niet realistisch is.