Spring naar hoofd-inhoud

Ook asfalt op dijk bij Koehool brokkelt af

LEEUWARDEN - Het asfalt op de Waddenzeedijk tussen Westhoek en Koehool is er slecht aan toe.

Het vertoont over een lengte van 3 kilometer dezelfde 'verbrossing' zoals die eerder is vastgesteld op het oostelijker gelegen deel tussen Westhoek en Zwarte Haan. De herstelkosten worden geraamd op €4 miljoen.
Drie maanden geleden werd door het Wetterskip Fryslân geconstateerd dat ook op dit stuk dijk de asfaltbekleding niet meer aan de norm van het waterschap voldeed. Nadien is de situatie verslechterd.

Volgens waterschapsbestuurder Herre Kingma kan het asfalt dat in de jaren zeventig is aangelegd niet meer voor het komende stormseizoen worden vervangen. Voor een versnelde vervanging van het asfalt, op zijn vroegst in april, is een spoedprocedure nodig.

Intussen is nog steeds niet duidelijk hoe het komt dat het asfalt zo snel achteruit gaat. Evenmi is helder wie opdraait voor de miljoenen die vervanging van de laag moet kosten. Kingma stelt dat dit het rijk is, omdat de dijk altijd goed is onderhouden. Rijkswaterstaat Noord-Nederland bestrijdt dit.


Het waterschap en de unie van waterschappen vechten het besluit aan dat het waterschap de kosten moet betalen. Het waterschap houdt er rekening mee dat de discussie over wie betaalt nog jaren kan duren.