Spring naar hoofd-inhoud

Ontwerpbeschikking Reststoffen Energie Centrale ter inzage

De ontwerpbeschikking voor de Reststoffen Energie Centrale ( REC) is door het college van Gedeputeerde Staten vastgesteld. De provincie heeft de wettelijke taak om deze beschikking op te stellen nu Omrin een aanvullende aanvraag voor een Wet milieubeheer vergunning heeft ingediend. Vanaf donderdag 11 juni tot en met 22 juli ligt de ontwerpbeschikking ter inzage.

Op 8 juli organiseert de provincie van 16.00-18.00 uur en van 19.00-22.00 uur een inloopmarkt over de nieuwe ontwerpbeschikking van de REC. Locatie is Trebol Zuidoostersingel 1 in Harlingen. Op de inloopmarkt kunnen geïnteresseerden een toelichting krijgen en vragen stellen over de ontwerpbeschikking. Ook is er de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. De inloopmarkt is zo georganiseerd dat geïnteresseerden op een voor hen geschikt moment langs kunnen komen.

De provincie biedt ook de mogelijkheid om telefonisch of via email vragen te stellen via 058-292 52 05 of via kistemaker@fryslan.nl