Spring naar hoofd-inhoud

Onrust over zoutwinning blijft

Hoog bezoek gisteren in het gas- en zoutwinningsgebied in Noordwest- Friesland. Minister van economische zaken Maria van der Hoeven wilde met eigen ogen zien ,,wat er allemaal in Friesland aan de hand is''. Ze nam de tijd om te horen wat omwonenden, dorpsbelangen en actiegroepen te zeggen hadden.

OOSTERBIERUM - In het gas- en zoutwinningsgebied rondom Franeker is de laatste weken rumoer ontstaan. Cijfers laten een snellere bodemdaling door de winningen zien dan was voorspeld en is toegestaan. Dit was voor minister Maria van der Hoeven van economische zaken aanleiding haar oor te luister te leggen bij omwonenden, dorpsbelangen en actiegroepen. Na een bustoer door het gebied ging ze het gesprek met hen aan in dorpshuis It Mienskar in Oosterbierum.
Van der Hoeven hoopte tijdens het overleg de ongerustheid onder de belanghebbenden weg te nemen, maar dat is niet gelukt. ,,Dorpsbelang Tzummarum wil graag zekerheid'', zegt voorzitter Willem Spoelhof. ,,Hoeveel daalt de bodem echt, wat zijn de gevolgen, wat is de schade en wie vergoedt die?'' De bewindsvrouwe ging daar niet op in. Desondanks was Spoelhof te spreken over haar geïnteresseerde en openhartige houding.

Naast de waterhuishouding in het gebied en de schade van boeren, kwam ook de schade bij particulieren aan de orde. Karin Nammensma uit Sexbierum liet foto's zien van de schade aan haar boerderij.

Zelfs een medewerker van Hanselman taxaties, die in opdracht van Frisia de schade aan gebouwen in Noordwest-Friesland in kaart brengt, schrok volgens de bewoonster van de scheuren. De minister heeft toegezegd dat alle gegevens over schade aan gebouwen in het winningsgebied openbaar worden gemaakt.

Ook actiegroep 'Laat het zout maar zitten', die is al jaren tevergeefs bezig om de zoutwinning te stoppen, was van de partij. ,,It is fjochtsjen tsjin de bierkaai'', vindt voorzitter Martsje Haitsma. Toch heeft ze het idee dat de laatste tijd steeds meer neuzen in dezelfde kant gaan wijzen. ,,Hearst no wol mear lûden dat de sâltwinning dochs net sa'n goed idee wie.''

Dit liet ook gedeputeerde Anita Andriesen (PvdA) blijken. Zij benadrukte nog eens dat bij de provinciale collegebesprekingen wordt gekeken of de zoutwinningen gestopt kunnen worden. In plaats daarvan moet het zout onder de Waddenzee vandaan komen, het liefst onder de vaargeul naar Harlingen.

De omwonenden voelden zich tijdens het gesprek serieus genomen door de minister, maar het stopzetten van de winningen zit er voorlopig niet in. ,,Er zijn vergunningen uitgegeven, dus we hebben geen poot om op te staan'', aldus de minister.

Van belang zijn de cijfers uit het nieuwe onderzoek naar de bodemdalingen door het Staatstoezicht op de Mijnen, die naar verwachting begin mei naar buiten komen.