Spring naar hoofd-inhoud

Onderzoekscentrum zee naar Leeuwarden

LEEUWARDEN - Leeuwarden krijgt een nieuw onderzoekscentrum voor de zee. Na de zomer verrijst op de campus van Van Hall Larenstein het Centre for Marine Policy.

Het centrum richt zich op een breed spectrum aan zeegerelateerde belangen, zoals die van de visserij, de havens, de natuur, het toerisme, energiewinning, kustbescherming en de scheepvaart. Het centrum is een initiatief van Wageningen Universiteit en lijkt een beetje op universitair waterinstituut Wetsus, eveneens in Leeuwarden.

Net als Wetsus krijgt ook het Centre for Marine Policy promovendi. "Maar het wordt minder groot dan Wetsus", zegt woordvoerder Simon Vink. Het centrum krijgt een beperkte staf. Lector wordt Martin Pastoors van de Universiteit Wageningen.

Enkele programmamanagers gaan assistentie verlenen aan de promovendi en postdocs. De provincie Friesland en de gemeente Leeuwarden betalen mee. In september gaat het van start met een symposium over maritiem beleid. In de keuze voor Leeuwarden speelde de aanwezigheid van Waddenacademie en Wetsus een rol.