Spring naar hoofd-inhoud

Onderzoek passeerbaarheid vispassages

Waterschap Hunze en Aa’s is in samenwerking met studenten van de Hogeschool Van Hall Larenstein en het AOC de Groene Welle een onderzoek gestart naar de passeerbaarheid van de vispassages in Nieuwe Statenzijl.

Catflaps en Aalgoot
Omdat verschillende vissen, zoals de glasaal, driedoornige stekelbaars en spiering, afhankelijk zijn van zoet én zout water, zijn er bij sluizencomplex Nieuwe Statenzijl twee vispassages aangelegd: de Catflaps en de Aalgoot. In dit onderzoek wordt gekeken of vissen deze passages gemakkelijk kunnen passeren.

Verschillende netten
De werking van de vispassages wordt met behulp van verschillende soorten netten onderzocht. Studenten hangen deze voor een bepaalde tijd in het water zodat zij een goed beeld krijgen van zowel de vissen voor de passage als de passerende vissen. In mei trekken we met deze gegevens een conclusie over de passeerbaarheid van de passages.

Artikel op website Waterschap Hunze en Aa's