Spring naar hoofd-inhoud

Omrin start met verbranden van afval in REC

In de Reststoffenenergiecentrale (REC) in Harlingen wordt vandaag, dinsdag 29 maart, gestart met de laatste voorbereidingen voor het verbranden van niet-herbruikbaar brandbaar afval.

Door de goedkeuring die vandaag door de provincie is verleend aan de veiligheidsdocumenten kunnen de laatste stappen om de REC in gebruik te nemen genomen worden. Het eerste afval wordt mogelijk dinsdagmiddag al verbrand.

Met het verbranden van afval start de laatste fase van de zogenoemde warme inbedrijfname. Daarvoor wordt de REC de komende twee maanden geleidelijk, en onder gecontroleerde omstandigheden, volledig in bedrijf gesteld. Omrin gaat, onder leiding van de techniekleveranciers, in deze fase de installaties nauwgezet inregelen. Ook worden door gecertificeerde bureaus metingen uitgevoerd om vast te stellen of aan de strenge vergunde luchtemissiewaarden voldaan wordt.

Bij de ingebruikname van de REC wordt de verbrandingsoven, zoals de laatste weken al het geval is, op temperatuur gebracht met behulp van aardgas. In een aantal dagen wordt vervolgens gefaseerd overgegaan naar de volledige verbranding op brandbaar afval. Dan kan ook de eerste stoom geleverd worden aan de warmtekrachtcentrale van Frisia Zout.

De aanvoer van het niet-herbruikbaar brandbaar afval is op maandag 28 maart ook hervat. De komende dagen worden vanaf Ecopark De Wierde in Oudehaske en vanaf de overige locaties van Omrin gescheiden (grof) huishoudelijk afval en andere brandbare, niet gevaarlijke afvalstoffen aangevoerd naar de REC.Vragen?Heeft u vragen over de volksgezondheid dan kunt u bellen met de GGD via 088-2299222. Voor vragen over brandveiligheid kunt u contact opnemen met de gemeente Harlingen (0517 492 222). Wilt u een melding of klacht over de REC indienen dan kunt u bellen met het milieualarmnummer: 058-2122422.Meer informatie kunt u krijgen via www.recloket.nlMeer over de REC op deze website