Spring naar hoofd-inhoud

NW-Fryslân met programma wad

ZWARTE HAAN - De Inisjatyfgroep Plattelânsfernijing Noardwest Fryslân heeft op 19 december in Zwarte Haan haar Waddenfondsprogramma gepresenteerd en aangeboden aan vier Noordelijke Tweede Kamerleden.

De Inisjatyfgroep vraagt de Kamerleden in Den Haag te pleiten voor een bijdrage uit het Waddenfonds om de leefbaarheid in Noard Fryslân te verbeteren en om de regio zélf ruimte te geven voor het aanwenden van die bijdrage.

 

 

Het Waddenfondsprogramma van de Inisjatyfgroep bevat een inventarisatie van project ideeën waarvoor een beroep wordt gedaan op de € 800 miljoen uit het Waddenfonds. Tijdens de bijeenkomst in Zwarte Haan is met name stilgestaan bij de projecten Menno Simons Center in Witmarsum en het realiseren van de Noordelijke Elfstedenvaarroute.

 

 

Van de aanwezige Tweede Kamerleden Piet Straub (PvdA), Janneke Snijder (VVD), Rendert Algra en Joop Atsma (CDA) waarschuwde laatstgenoemde: ,,Reken je nog niet rijk, want er is een relatie met gaswinning in de Waddenzee''.

Mocht die gaswinning niet doorgaan, dan komt het Waddenfondsgeld er ook niet.