Spring naar hoofd-inhoud

Noorden moet snel onderhandelen met kabinet over waddengas

 

Het kabinet heeft eind juni besloten dat gaswinning in de Waddenzee onder strikte voorwaarden is toegestaan. Er tekent zich een meerderheid af in de Tweede Kamer die het standpunt van het kabinet volledig ondersteunt. Wallage heeft volkomen gelijk wanneer hij oproept tot snel optreden door noordelijke bestuurders.

Nog langer dralen is volstrekt onverantwoord. Het kabinet investeert vijfhonderd miljoen euro in de verbetering van de natuur en duurzame economische ontwikkeling in het Waddengebied. Het noorden moet tempo maken om te voorkomen dat het een dief wordt van haar eigen portemonnee.

Het Noorden zal de aangeboden kansen met beide handen moeten aannemen. Dus niet langer de kop in het (wadden)zand steken. Blijven volharden in een misprijzend oordeel over de uitkomsten van de Commissie Meijer wordt door zeer velen niet langer begrepen en is zeer contra-produktief. De politieke realiteit leert dat het kabinet onder voorwaarden heeft ingestemd met de winning van Waddengas. Hiertegen is geen bezweringsformule van een provinciaal College bestand. Met het verstrijken van de tijd verslechtert de onderhandelingspositie. Daadkracht is gewenst waarbij fors meer geld snel via een fonds beschikbaar moet komen. Er is geen enkel belang gediend de schaderekening aan de noordelijke economie onnodig te laten oplopen.

VNO-NCW Noord dringt aan op het snel uitwerken van initiatieven en projecten die passen binnen het Energy Valley concept. Zoals bijvoorbeeld de implementatie en ontwikkeling van energietransities in Noord-Nederland en de samenwerking tussen de Rijksuniversiteit, Hogescholen en industrie om tot een versterkt kennisfundament te komen. Daar ligt de basis voor een goede besteding van het Waddengasgeld.