Spring naar hoofd-inhoud

Noord-Holland betaalt mee aan onderzoeken in Waddengebied

De provincie Noord-Holland investeert € 83.633 mee in twee onderzoeksprojecten waarvoor het Waddenfonds geld beschikbaar stelt.

Het fonds draagt € 222.000 bij aan het project Zeegras van Natuurmonumenten. Het moet de teruggang van het zeegras in de Waddenzee tegengaan. Er is een methode gevonden die perspectief biedt en verdere ontwikkeling waard is.

Spaarwater II van het Acacia Institute krijgt € 918.925 uit het Waddenfonds. Het is een onderzoek in Noord-Holland, Friesland en Groningen naar een oplossing voor rendabel en duurzaam watergebruik in de agrarische sector. De vraag naar zoet water in de landbouwsector stijgt, terwijl door verzilting, bodemdaling en klimaatverandering het aanbod afneemt.