Spring naar hoofd-inhoud

Nijpels coördinator Waddenacademie

 

Ed Nijpels onderzoekt in opdracht van het kabinet hoe het beste een Waddenacademie tot stand kan komen. In zijn rol als kwartiermaker praat de Friese commissaris der koningin voor de zomer met alle betrokken partijen. De inventarisatie moet uiteindelijk leiden tot een advies aan het kabinet.

 

Nijpels' woordvoerster Maaike van Gils beklemtoont dat het onderzoek niet gericht is op het gebouw of de plaats waar de academie moet worden gevestigd. Nijpels zal vooral kijken naar de al beschikbare kennis over het Waddengebied. Zo wordt op verschillende universiteiten onderzoek gedaan naar bodemdaling als gevolg van gaswinning. Dat vergt de nodige coördinatie. Aan de hand van deze inventarisatie van instituten en het onderzoekswerk dat ze doen, zal Nijpels uiteindelijk aangeven hoe de Waddenacademie opgezet moet worden.