Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwe drijvende steiger bij Nes, Ameland

Eerste Streekagenda-project Waddeneilanden in uitvoering

Demissionair Wethouder Will Bakema van de gemeente Ameland en gedeputeerde Tineke Schokker van de provincie openden vandaag een nieuwe drijvende steiger bij Nes, Ameland. De nieuwe steiger is de eerste fase van een groter plan om de jachthaven op Ameland te vernieuwen. Binnen het uitvoeringsprogramma van de Streekagenda Waddeneilanden worden op Ameland het komende jaar drie strandovergangen verbeterd. Ook de Verbindingsweg wordt veiliger gemaakt.
Start uitvoering projecten Streekagenda Waddeneilanden

De provincie Fryslân investeert samen met de Friese gemeenten voor een bedrag van bijna 25 miljoen in uitvoeringsprojecten in Friesland. Voor de vier eilanden gaat het om 4,4 miljoen, de gemeenten dragen de andere helft bij. De projecten gaan dit jaar of volgend jaar in uitvoering, zodat de investering direct bijdraagt aan de lokale werkgelegenheid. De drijvende steiger in de jachthaven van Ameland is het eerste project dat klaar is. Provincie en gemeente Ameland dragen elk € 50.000 bij.

De projecten worden uitgevoerd in het kader van de Streekagenda. Binnen de Streekagenda Waddeneilanden werken de Provincie Frysl?n, de eilander gemeenten en het Wetterskip Frysl?n tot aan 2020 samen aan een meerjarig uitvoeringsprogramma. Met als doel: een bruisend en toekomstbestendig Waddengebied waar het goed wonen, werken en recreëren is.

Volledig bericht op website Provincie Fryslân