Spring naar hoofd-inhoud

Nieuw natuurgebied ten noorden van Uithuizen officieel geopend

Vlakbij de Waddenzee, in de polders boven Uithuizen ligt sinds kort 'nieuwe natuur' met onder andere zoetwatermoeras omzoomd door rietland.

Het gebied compenseert het verlies aan natuur in de Eemshaven door de vestiging van grote energiebedrijven. Wethouder Jan Dobma verricht maandagmiddag de officiƫle openingshandeling van het natuurgebied. Een groot aantal genodigden, onder wie burgemeester Marijke van Beek en gedeputeerde Douwe Hollenga, zijn getuige van dit moment.

Nadat bekend was dat de omgeving van het gasbehandelingsstation geschikt was voor het realiseren van het natuurcompensatiegebied, heeft Groningen Seaports de benodigde gronden aangekocht. Sinds eind januari is gewerkt aan de aanleg van vijftig hectare natuur in de Emmapolder en de Lauwerpolder. Ook de aangrenzende dijk is onderdeel van het natuurgebied. Het is begroeid met grassoorten en wordt zo 'kaal' mogelijk gehouden. Zo kan het foerageergebied worden voor de uit de Eemshaven verdreven blauwe kiekendief en velduil.

In het gebied krijgt de natuur alle ruimte, het is dan ook niet toegankelijk voor de mens. Wel kan iedereen vanuit een van de drie vogelkijkhutten een blik op het gebied werpen. Deze zomer waren er bijvoorbeeld al lepelaars te zien. De kijkhutten zijn via een voetpad bereikbaar. Bovendien kan de toekomstige beheerder van het terrein, Natuurmonumenten, in bepaalde periodes groepsexcursies organiseren.