Spring naar hoofd-inhoud

Nieuw eiland lokt oudere naar Noorden

ORANJEWOUD

Het roer moet om in Noord-Nederland. Het gebied moet veranderen in een woonregio en daar zijn flinke veranderingen voor nodig.

Zelfs de aanleg van een nieuw Waddeneiland tussen Vlieland en Terschelling is bespreekbaar, als ideale woonomgeving voor de oudere noorderling. Het is in ieder geval prikkelend wat Ingenieursbureau Oranjewoud de bezoekers van een congres in Groningen morgen voorlegt. Het thema 'De regio pakt de ruimte' wordt letterlijk genomen in de toekomstvisie.

 

In het concept van Oranjewoud zou men:

- moeten afzien van de economische kernzones

- de infrastructuur moeten versterken door de bouw van 200.000 woningen

- meer natte en groene landgoederen moeten aanleggen

- creatieve vormen van industrie moeten aanmoedigen door fiscale voordelen voor ondernemers.

 

Door deze koers te volgen zou de werkgelegenheid een flinke impuls krijgen en het woon- en leefklimaat worden versterkt.