Spring naar hoofd-inhoud

Niet meer afval naar verbrandingsoven

De statenfractie van Friese Koers wil dat de provincie de nieuwe aanvraag van een milieuvergunning voor de oven in Harlingen niet in behandeling neemt.

Volgens fractievoorzitter Hiemstra ligt er sinds 2009 een convenant. Daar staat in dat er tot 2020 geen uitbreiding van de verbrandingscapaciteit komt en dat tot die tijd geen nieuwe installaties gebouwd worden. De afspraak is mede ondertekend door de voorzitter van de vereniging Afvalbedrijven.

Volgens Friese Koers is de voorgenomen uitbreiding van 228.000 ton afval naar 280.000 ton van de Reststoffen Energie Centrale (REC) in Harlingen in strijd met het convenant. De partij heeft schriftelijke vragen gesteld aan gedeputeerde Sietske Poepjes.