Spring naar hoofd-inhoud

Niet boren in de Wadden

 

Met verbazing lazen we het interview met zelfverklaard dissident en consultant Wouter van Dieren, eerder deze maand in deze krant. Een paar dingen wil ik rechtzetten.

Greenpeace directeur Van Tongeren reageert nav het interview met van Van Dieren en geeft aan dat Greenpeace, in tegenstelling tot wat Van Dieren zegt, geen overheidssubsidie ontvangt.

Nav zijn uitspraak dat vooraanstaande mensen van Greenpeace het met hem eens zijn betreffende het waddendebat, maar dat naar buiten toe niet willen zeggen, geeft Van Tongeren aan dat daar geen sprake van was in het gesprek dat zij, samen met anderen, met Van Dieren had.. Greenpeace is nog steeds van mening dat er niet geboord zou moeten worden in de Waddenzee omdat de risico's te groot zijn.

Het alternatief om 14.000 windmolens in Nederland te plaatsen, zoals door Van Dieren genoemd, ziet Greenpeace niet zitten. Greenpeace pleit voor windmolens op de Noordzee, buiten de 12- mijlszone, waar ruimte en veel wind is.