Spring naar hoofd-inhoud

Negen miljoen voor Waddenonderzoek

NWO Aard-en Levenswetenschappen heeft negen miljoen toegekend voor onderzoek naar de draagkracht van de Waddenzee.

Door deze toekenning kunnen negen onderzoeksprojecten van start gaan. Deze moeten een wetenschappelijke basis opleveren voor toekomstige beleidsbeslissingen over het ecosysteem van de Wadden en Noordzee kustzone.

Vijf van de negen onderzoeken gaan over directe metingen van de draagkracht: hoeveel kan het ecosysteem hebben? Vier onderzoeken zijn fundamenteler van aard, ze bestuderen  deelprocessen. Bijzonder is dat met deze negen miljoen voor het eerst een integrale studie wordt gedaan naar de draagkracht van het ecosysteem: van voedingsstoffen in de bodem en het water tot en met de predatoren in de lucht. Het meeste onderzoek is gericht op de Waddenzee, maar er is ook een uitloop naar de Zeeuwse delta.

Uiteindelijk moeten de uitkomsten een wetenschappelijke basis gaan bieden voor toekomstige beleidsbeslissingen over het ecosysteem van de Wadden, zoals over de vogelstand of het effect van mosselzaadkweek. Met deze toekenning zoekt de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) antwoord op de vraag: is het mogelijk om de interacties tussen natuurlijke processen en menselijk ingrijpen in de Waddenzee beter in kaart te brengen?

Nationaal programma Zee-en Kust Onderzoek
Deze toekenning over de draagkracht van de Waddenzee maakt deel uit van het nationaal programma Zee-en Kust Onderzoek (ZKO). Voor dit nationale programma brachten NWO, de ministeries van OCW, V&W, LNV en de Nederlandse Aardolie Maatschappij, een budget bijeen van twintig miljoen euro. Met dit programma willen deze organisaties vooral maatschappelijk georiƫnteerde onderzoeksvragen beantwoorden door krachten van de betrokken onderzoeksinstellingen te bundelen. Het gaat om vragen over veiligheid, economische opbrengst, natuur, ruimtelijke ordening en waterkwaliteit. De krachtenbundeling kwam ook terug bij de behandeling van de ingediende voorstellen: sommige werden gebundeld tot een gezamenlijk voorstel.

Meer informatie over het programma Zee- en Kust Onderzoek op www.nwo.nl/zeeonderzoek.