Spring naar hoofd-inhoud

Natuurbeschermingswet verbiedt kitesurfen

Op grond van de Natuurbeschermingswet

Op grond van de Natuurbeschermingswet geldt sinds 1 oktober 2005 het

verbod om te kitesurfen. Kitesurfen houdt in: het zich door een

vlieger laten voorttrekken over het water, waarbij gebruik wordt

gemaakt van een (surf- of zeil)plank. Voor het Lauwersmeergebied

betekent dit dat het verbod geldt zowel voor water binnendijks

(Lauwersmeer) als buitendijks (Waddenzee). Met dit verbod is sinds 1

oktober 2005 een einde gekomen aan de gedoogsituatie om op het

Lauwersmeer en/of het Wad te kiten. De politie zal nauwlettend toezien

op de naleving van het verbod en zonodig verbaliserend optreden tegen

overtreders van het verbod.