Spring naar hoofd-inhoud

'Natuur' tevreden over beleid wadden, Havengemeenten in verzet tegen beperkingen

HARLINGEN - Natuurorganisaties zijn tevreden over het kabinetsbeleid voor de Waddenzee. Belangenbehartigers uit de economische hoek hebben veel kritiek.

Dat bleek gisteren tijdens een hoorzitting van de Tweede Kamer in Harlingen. Onder meer de Waddenvereniging, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer willen dat de Tweede Kamer zo snel mogelijk het belangrijkste beleidsstuk voor het waddengebied vaststelt. In deze 'planologische kernbeslissing' (PKB- Waddenzee) doet het kabinet voorstellen voor wat in de toekomst aan activiteiten wordt toegestaan en verboden. Directeur Hidde van Kersen van de Waddenvereniging sprak van 'een goede balans' tussen economie en natuur. Hij vroeg de kamerleden niet te zwichten voor lobby's 'die het evenwicht verstoren'. Hij wil verder dat defensieoefeningen, zoals het vliegen met F16's over de Waddenzee, aan vergunningen worden gebonden.

 

Burgemeester Paul Scheffer van Harlingen protesteerde namens de havengemeenten tegen de beperkingen die het kabinet de havens wil opleggen. Zeewaartse uitbreiding is namelijk uitgesloten en de vaargeulen mogen niet diep genoeg worden uitgebaggerd om ze toegankelijk te maken voor de schepen met een steeds grotere diepgang. Geluidsnormen bemoeilijken verder het werk op de werven. De recreatieondernemers vinden dat de jachthavens meer ruimte moeten krijgen en het Productschap Vis klaagt over de beperkingen die de vissers opgelegd krijgen. Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en het Fryske Gea willen dat zij de Waddenzee, het grootste natuurgebied van Nederland onder hun beheer krijgen.