Spring naar hoofd-inhoud

'Natuur- en cultuurcentrum Terschelling te duur'

West-Terschelling

De plannen voor een hoogwaardig multifunctioneel centrum voor cultuur en natuur aan de Dellewal op West-Terschelling lijken te hoog gegrepen.

Burgemeester en wethouders zien op dit moment onvoldoende mogelijkheden om dat financieel rond te krijgen. Ook over de exploitatie zijn zij pessimistisch.

B. en w. denken de plannen wel in afgeslankte vorm te kunnen uitvoeren in samenwerking met de Corporatie Holding Friesland (CHF). Die samenwerking omvat in eerste instantie een zorghotel en een theaterruimte, eventueel aangevuld met een bezoekerscentrum en een horecavoorziening ten behoeve van de jachthaven.

 

Twee jaar geleden kocht de gemeente het voormalige amusementsgebouw aan de Dellewal voor € 1,9 miljoen. De locatie leek uitermate geschikt voor een nieuw natuurcentrum, eventueel in samenhang met een nieuwe gemeentehuis of een verzorgingshuis. De laatste twee opties zijn inmiddels afgevallen. Wel voerde het adviesbureau Weusthuis een haalbaarheidsonderzoek uit naar andere functies.

 

Een kansrijke opzet leek de combinatie van een centrum voor natuur en landschap met een theatercentrum, mogelijk nog uitgebreid met een bibliotheek en een VVV-kantoor. De organisatie van Oerol was nauw betrokken bij de ontwikkeling van deze plannen. Uitgangspunt was het bieden van theater om daarmee het imago van Terschelling als eiland van natuur en cultuur te versterken. Bovendien zou het project de cultuurbeleving en het verenigingsleven van de eilanders ten goede komen.

 

De kosten voor het natuur- en cultuurcentrum zijn geraamd op €14,5 miljoen. Het aandeel van de gemeente zou €5 miljoen bedragen, terwijl met een provinciale bijdrage van €6 miljoen is gerekend. De opbrengst uit fondsen en bedrijven is geschat op nog eens € 2 miljoen.

 

,,Hoe sympathiek en kansrijk de plannen ook zijn, hoe positief de provincie ook is en hoe hoopvol de komst van het Waddenfonds, het college acht de opgave te groot", schrijven b. en w. nu aan de raad. ,,De gaten in de investering en de exploitatie zijn te groot", zegt burgemeester Jurrit Visser. ,,En het draagvermogen van de gemeente beperkt."