Spring naar hoofd-inhoud

Mossels niet kokkels achterna

DEN HAAG

De Nederlandse mosselvissers krijgen tien tot vijftien jaar de tijd om milieu- en natuurvriendelijker te worden. Dat staat in het nieuwe beleid voor de schelpdiervisserij, dat het kabinet vrijdag heeft vastgesteld.

Na afloop van de ministerraad benadrukte minister Veerman van Landbouw "alle vertrouwen" te hebben in een duurzame toekomst

voor de mosselsector. Dat vertrouwen krijgt de kokkelvisserij niet. Hiervoor zal hij vanaf 2005 geen vergunningen meer geven. Kwade tongen, die beweren dat de mossels op termijn de kokkels hierin achterna gaan, spreekt Veerman tegen. "Dat is niet aan de orde. Er is rust in Zeeland."

 

De dagen voor de kokkelvissers waren al geteld. Kort voor de zomer verbande het kabinet de sector al uit het waddengebied.

Besloten is nu deze visserij ook uit de Deltawateren en de Noordzee te weren. In de Zeeuwse wateren wil Veerman in ruil daarvoor wel ruimte maken voor milieuvriendelijke kokkelkweek.

 

De natuur in de Noordzee mag van het kabinet niet de dupe worden van deze stap. Het opvissen van andere schelpdiertjes als spisula is daarom aan strenge voorwaarden verbonden. Alleen de vissers die de afgelopen jaren hun brood met die visserij hebben verdiend, kunnen ook vanaf 2005 een vergunning krijgen.

 

De mosselvisserij mag zich van het kabinet gaan bewijzen. De Stichting ODUS (Ontwikkeling Duurzame Schelpdiervisserij), het

samenwerkingsverband van de sector, kan zijn plan voor een natuur- en milieuvriendelijker mosselvisserij gaan uitvoeren. Gekeken wordt bijvoorbeeld of het mosselzaad, dat nu uit de Waddenzee wordt gevist, als alternatief op de Noordzee kan worden gekweekt. Tegelijk eist de minister dat de mosselsector werk maakt van een sterkere plek op de internationale markt.

 

Dat de vissers rekening moeten houden met de natuur en het milieu is de rode draad in de nota 'Ruimte voor een zilte oogst', waarin het kabinetsbeleid voor de schelpdiervisserij tot 2020 staat. De visserij op bijvoorbeeld oesters en de handmatige vangst van kokkels kan doorgaan zolang vogels en zeebodem hier niet slechter van worden.