Spring naar hoofd-inhoud

Monitor voor ontwikkelings mogelijkheden Waddengemeenten

Regionale kennisbank

De gemeente Oldambt wil, samen met de gemeenten Delfzijl, Appingedam, Eemsmond, Loppersum, de provincie Groningen en de Duitse Eems Dollard Regio partnergemeenten, een monitor starten om gegevens te verzamelen over de leefbaarheid van gemeenten rondom het Waddengebied in relatie tot economische ontwikkelingen.

Voor het onderbouwen en afwegen van beleidsbeslissingen is het van belang om over zoveel mogelijk betrouwbare informatie te beschikken, De beschikking over een up-to-date kennisbank is daarbij van groot belang. Ook kan de op te bouwen kennisbank veel input geven aan de economische monitor Oldambt door het in samenwerking 'vermarkten' van de werelderfgoedstatus Wad en Dollard (toekomstvisie gemeente Oldambt, 'Oldambt grenzeloos Goud') en het opzetten van durfprojecten energie in combinatie met een verbreding van het aanbod van onderwijs. Daarbij komt dat natuurregelgeving en de Waddenbeheersplannen ook vragen om een betere verantwoording van nieuw provinciaal en gemeentelijke beleid. Een monitor kan daarbij een belangrijke rol vervullen.