Spring naar hoofd-inhoud

Mogelijk aanspoelen van verdachte vaatjes op strand Ameland

AMELAND - Op Terschelling en Vlieland spoelen momenteel vaatjes/tonnen/jerrycans aan met een licht bijtende inhoud. Dit is afkomstig uit containers die op 16 oktober jongstleden overboord zijn geslagen boven Terschelling.

De kans bestaat dat een deel ook aanspoelt op Ameland. De gemeente adviseert iedereen af te blijven van dergelijke vaatjes/tonnen en andere verdachte stoffen en verzoekt iedereen die verdachte vaatjes/tonnen/jerrycans aantreft op het strand dit te melden bij de heer Wim Kiewiet via telefoonnummer 06 - 55 78 15 03.