Spring naar hoofd-inhoud

Minister wil door met winning waddengas

DEN HAAG - Minister Maria van der Hoeven van economische zaken ziet geen aanleiding om de gaswinning onder de Waddenzee te stoppen of het tempo aan te passen.

Ze meldt dit aan de Tweede Kamer in reactie op een rapport van oud-medewerker Adriaan Houtenbos van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). De ingenieur vindt de in februari gestarte winning onverantwoord.
Volgens Houtenbos zijn de gevolgen van de winning onjuist voorspeld. Net als eerder bij de gaswinning onder Ameland gebeurde, kan de bodemdaling veel groter zijn dan is berekend. Van der Hoeven stelt dat van Ameland is geleerd en op grond daarvan voorzichtiger berekeningen zijn gemaakt.

De minister meent dat de aanpak van Houtenbos tot risico's kan leiden. De ingenieur stelt voor geen gas te winnen, maar als het toch gebeurt onmiddellijk een grote hoeveelheid weg te halen, aangezien de bodemdaling pas na enige tijd inzet. Van der Hoeven vindt dat pas gevaarlijk omdat dan onverwachte effecten niet op te vangen zijn.

De bewindsvrouw kiest liever voor een rustiger winning die kan stoppen als de bodemdaling groter mocht zijn dan maximaal verantwoord is. Houtenbos heeft zijn kritiek, die deze week naar buiten kwam, in januari bij het Staatstoezicht op de Mijnen aangekaart. De afdeling van Economische Zaken pareerde in maart de kanttekeningen.

Op verzoek van GroenLinks, SP en de Partij voor de Dieren vindt er vandaag een debat over plaats.