Minister: Natuurdoelen Waddenzee niet leidend voor binnendijks landbouwgebied

De natuurdoelen zoals vastgesteld in het Natura 2000-plan voor de Waddenzee, worden niet leidend voor de ontwikkeling van binnendijkse gebieden, zo schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer. Met name de pootaardappelsector is bang dat nieuwe braakwaterzones en verbindingen tussen zout en zoet water voor grote problemen zullen zorgen door verzilting van landbouwgrond.

In het ontwerp van de Waddenagenda, die op 5 november voor het eerst in de Tweede Kamer behandeld wordt, worden zulke nieuwe zones en verbindingen wel genoemd als een soort 'integrale aanpak' om de natuur van de Wadden te versterken. Het betekent echter niet dat de begrenzing van het Natura 2000-gebied nu gewijzigd wordt, zo laat de minister weten aan Kamerleden Aukje de Vries (VVD) en Helma Lodders (VVD) in antwoord op Kamervragen van het tweetal.

Volledig artikel op website Omrop Fryslân

Informatie over de agenda voor het Waddengebied