Spring naar hoofd-inhoud

Minister houdt budget Waddenacademie beperkt

DEN HAAG - Voor de op te richten Waddenacademie blijft €1 miljoen per jaar de maximale bijdrage uit het waddenfonds.

Minister Sybilla Dekker van ruimtelijke ordening verwacht dat van dit bedrag de helft genoeg is voor een klein bureau en de rest kan dienen om onderzoek op gang te brengen.

De Friese commissaris van de koningin Ed Nijpels had op verzoek van Dekker een opzet gemaakt voor de Waddenacademie. Dekker neemt deze in grote lijnen over. Maar dit geldt niet voor Nijpels' wens om €1,5 miljoen per jaar beschikbaar te stellen. De Rijksuniversiteit Groningen noemde €1 miljoen eerder te weinig. De commissie- Meijer, die het kabinet vorig jaar adviseerde over de Wadden, suggereerde in eerste instantie €30 miljoen voor de instelling uit te trekken en daarna jaarlijks €10 miljoen.

 

Dekker wil dat via de academie zeven tot tien prominente wetenschappers zorgen voor een betere samenwerking tussen onderzoeksinstituten zodat er meer kennis over het natuurgebied beschikbaar komt. Behalve de Leeuwarder hogescholen en de Groninger universiteit moet er ook een rol zijn voor het nog te vormen Delta-instituut (dat kennis vergaart op watergebied) en de universiteit van Utrecht.

 

De minister vindt dat de Waddenacademie geen onderwijs en voorlichting moet geven en niet moet dienen als aanjager van het maatschappelijk debat over het gebied. Ook een officiële leerstoel aan een universiteit noemt ze onnodig. Wel wil ze meer onderzoek naar de beleving en de sociaal-economische en cultuurhistorische aspecten van het gebied.

 

Na drie tot vijf jaar zal Dekker nagaan of het nieuwe instituut aan de verwachtingen voldoet. De bedoeling is dat de academie op 1 januari begint. Maar volgens Dekker kan dit ook enkele maanden later aangezien er pas vanaf het voorjaar geld komt in het waddenfonds. Nijpels wil het bureau in Leeuwarden hebben.