Spring naar hoofd-inhoud

Minder vis in de Waddenzee

Ondanks de beschermde status gaat het niet echt goed met de Waddenzee. Vijftig jaar onderzoek naar de visstand in de Waddenzee geeft een duidelijk beeld van de achteruitgang.

Het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, het NIOZ, lanceert vandaag een speciale website waarop pijnlijk duidelijk wordt wat er de laatste decennia verloren is gegaan. Sinds 1960 wordt elke  ochtend de speciale fuik in het Marsdiep gelicht. Elke dag, in het voor- en najaar wordt gekeken  wat er in de netten zit. Dat wordt nauwgezet genoteerd, al sinds de jaren zestig dus. En dat geeft na al die jaren een mooi overzicht over de visstand. De roggen en scharren lijken verdwenen, van andere vissoorten komen er steeds minder voor. Maar er komen ook soorten bij: goudbrasem (Dorade) en de zeebaars. De oorzaak lijkt deels te liggen buiten het Waddengebied. Mogelijk is de lagere visstand een gevolg van zandsuppletie langs de Nederlandse kust.