Spring naar hoofd-inhoud

Minder regels boer in kwetsbare natuur

DEN HAAG - Voor boeren en andere ondernemers die in een kwetsbaar natuurgebied werkzaam zijn, gaan soepeler regels gelden. Minister Cees Veerman van natuur ontslaat ze de komende vier jaar van de plicht om te bewijzen dat hun activiteiten de natuur geen blijvende schade opleveren.

Voortaan is het aan de overheid om te toetsen of het bestaande gebruik te veel hinder veroorzaakt. In Friesland gelden voor sommige soorten de Alde Feanen, de Deelen, het Wijnjeterper Schar, het Fochteloƫrveen, de Oudegaasterbrekken en Fluessen, de duinen van Ameland, Schiermonnikoog en Terschelling en de Noordzeekustzone als kwetsbare gebieden. Wie daar actief is, hoeft nu geen dure studies meer te laten uitvoeren om zijn onschuld aan te tonen, bleek gisteren tijdens een debat over de Europese natuurregels (Natura 2000).

 

Vanaf 2009 of 2010 is zo'n toets helemaal niet meer nodig. Dan zijn er voor die gebieden beheersplannen opgesteld waarin staat welke activiteiten wel en niet kunnen. Alle andere aangewezen natuurgebieden gelden niet als kwetsbaar, zodat daar ook geen peiling nodig is om te zien of het bestaande gebruik problemen oplevert.