Spring naar hoofd-inhoud

Megaturbines

Doelbewuste vernietiging van het mooie landschap.

In de LC (26 augustus) zegt Atelier Fryslân geen argumenten te horen van de tegenstanders van de door hen bepleite megaturbines van 100 meter hoog. Naar mening van de Stichting Randland hebben ze dan niet goed gelezen en/of komt de kritiek hen niet goed uit. Hier volgt dan nog een argument: de genoemde 100 meter is masthoogte.

Plaats daar een gondel op ter grootte van een flinke stacaravan met daaraan een rotor ter grootte van een Boeing-747, dan kom je op een totaalhoogte van zo’n 150/160 meter: een stuk hoger dan de Achmeatoren. Als je dan megaturbines tussen de oude Middelzeedijk en de kwelderwal zet, dan zullen ze tot voorbij de Waddeneilanden te zien zijn. Dat levert een ‘fraai’ uitzicht vanaf de Waddenzee. Vanaf land zullen ze in de halve provincie te zien zijn. Hoezo grote delen van de provincie windturbinevrij maken?

Atelier Fryslân stelt dat verandering het enige onveranderlijke in het landschap is. De Stichting Randland stelt: elke verandering is nog geen goede verandering.

Hier is sprake van doelbewuste vernietiging van het mooie Friese landschap. Gelukkig zegt de PKB-Waddenzee hier iets over: geen verdere horizonvervuiling van de Waddenzee, ons werelderfgoed.

Provinciale Staten van Friesland: beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald. Zet in op reststoffen- en mestvergistingsinstallaties, die zijn goed inpasbaar in het landschap en leveren continu stroom of gas. Dat kunnen windturbines niet.